r =
s =
ss =
Klasowe / PRIO
Przykładowa konfiguracja PRIO. Według: LARTC, rozdział 9.5.3.2

PRIO

Implementacja

Prawdopodobnie najprostszym klasowym algorytmem jest zaimplementowany w Linuksie 2.2 przez Alexey'a Kuznetsova algorytm PRIO[1] (z ang. priority). Pozwala zdefiniowac określoną ilość klas do których pakiety klasyfikowane będą według mapowania priorytetów (tak jak w pfifo_fast). Pakiet zdejmowany będzie zawsze z niepustej klasy o najniższym numerze (czyli najwyższym priorytecie). Dla każdej z klas można zdefiniować wewnętrzny algorytm kolejkowania (klasowy, bądź bezklasowy).

Wykorzystanie

Przkładowe wykorzystanie algorytmu PRIO pokazuje rysunek. Interaktywne sesje SSH obsługiwane są z najwyższym priorytetem. W obrębie klasy SSH oraz w obrębie WWW pakiety kolejkowane są algorytmem SFQ, natomiast pakiety połączeń FTP algorytmem wiadra żetonów (Token Bucket Filter).

tc qdisc add dev eth0 root handle 1: prio 
tc qdisc add dev eth0 parent 1:1 handle 10: sfq
tc qdisc add dev eth0 parent 1:2 handle 20: sfq                
tc qdisc add dev eth0 parent 1:3 handle 30: tbf rate 20kbit buffer 1600 limit 3000

Przypisy
 1. [^] linux/net/sched/sch_prio.c
Creative Commons License Content by Michał Pokrywka is licensed under a Creative Commons BY-SA 3.0
Ostatnia znacząca zmiana: 2010-04-28