r =
s =
ss =
Historia i teoria / Teoria sprawiedliwości / Pomiar golestaniego

Pomiar Golestaniego

S. J. Golestani w pracy na temat jednego z algorytmów sprawiedliwego kolejkowania zdefiniował ciekawy sposób pomiaru sprawiedliwości [1].

Zdefiniujmy, że strumień ma zaległości przez okres czasu $(t_1,t_2)$ jeśli jego kolejka $i$ przez ten okres nie była nigdy pusta. Ponadto, niech $sent_t(t_1,t_2)$ oznacza ilość bajtów wysłanych przez urządzenie z kolejki $i$. Można teraz wyrazić miarę sprawiedliwości w danym okresie czasu jako $$ FM(t_1,t_2) = max\left(\left|\frac{sent_i(t_1,t_2)}{f_i} - \frac{sent_j(t_1,t_2)}{f_j}\right|\right) $$ spośród wszystkich par kolejek $i$, $j$ mających zaległości w okresie $(t_1,t_2)$, gdzie $f_i$ jest ustalonym idealnym przydziałem dla kolejki $i$. Wskaźnikiem sprawiedliwości FM jest największa wartość $FM(t_1,t_2)$ z wszystkich możliwych okresów na przestrzeni działania urządzenia. Innymi słowy, jest to maksymalna różnica w znormalizowanej ilości wysłanych danych miedzy dowolnymi dwoma aktywnymi strumieniami. Golestani określa podział jako sprawiedliwy, jeśli FM jest małą stałą wartością. W szczególności, $FM(t_1, t_2)$ nie powinno zależeć od długości przedziału czasowego. Należy dodać, że wskaźnik ten w świetle wcześniejszych rozważań jest faktycznie wskaźnikiem dyskryminacji, więc aby porównywać go z innymi sposobami pomiaru należy brać pod uwagę wartość $1 - FM$.

Przypisy
  1. [^] S.J. Golestani, ,,A self-clocked fair queueing scheme for broadband applications'', Proceedings of INFOCOM '94, s. 636-646
Creative Commons License Content by Michał Pokrywka is licensed under a Creative Commons BY-SA 3.0
Ostatnia znacząca zmiana: 2010-04-28