r =
s =
ss =
Historia i teoria / Teoria sprawiedliwości / Sprawiedliwość minimaksymalna

Sprawiedliwość minimaksymalna

Podział pasma określa się jako sprawiedliwy minimaksymalnie jeśli: po pierwsze, przepływ o najmniejszej prędkości jest zmaksymalizowany, po drugie, przepływ o drugiej najmniejszej prędkości jest zmaksymalizowany, i tak dalej. (Wersja bardziej formalna jest mało czytelna [1])

Aby zobrazować tą niezbyt zwięzłą definicję, na rysunku przedstawione zostało porównanie podziałów idealnych wg trzech metod razem z podziałem minimaksymalnym, a w tabeli wskaźniki sprawiedliwości dla tych podziałów. Wskaźniki obliczane dla podziału tego samego rodzaju uzyskują oczywiście wartość 1 (podział idealnie sprawiedliwy).

Podział minimaksymalny gwarantuje każdemu połączeniu, że otrzyma ono nie mniej niż $C/n$ przydziału, gdzie $C$ to całość zasobu, a $n$ to ilość połączeń. Jeśli któreś połączenie wymaga mniej iż $C/n$ przydziału, wtedy nadmiar trafia równomiernie do reszty połączeń. Tak zdefiniowana sprawiedliwość została szeroko uznana za optymalną. Trudno ją jednak zaimplementować w realnym środowisku, gdzie zapotrzebowanie zmienia się dynamicznie.

Reasumując, wskaźnik sprawiedliwości oraz wskaźnik Golestaniego jest optymalny jeśli przydziały sa normalizowane ograniczeniami administracyjnymi (każdy powinien otrzymać równy ułamek swojego maksymalnego przydziału), a wskaźnik sprawiedliwości z minimaksymalnym przydziałem idealnym jako zapotrzebowanie jest optymalny jeśli przydziały są normalizowane aktualnym zapotrzebowaniem.

Porównanie wskaźników sprawiedliwości

A – równy,
B – wg potrzeb,
G – odwrotność Golestaniego,
C – min-max.

Przydziały A, B, C według rysunku.

podział: A(4,4,4)B(1.7;3.4;6.9)C(2,4,6)
wskaźnik A 1.00 0.78 0.82
wskaźnik B 0.78 1.00 0.98
wskaźnik G 0.81 1.00 0.97
wskaźnik C 0.86 0.98 1.00
Przypisy
  1. [^] Jean-Yves Le Boudec, ,,Rate adaptation, Congestion Control and Fairness: A Tutorial'', Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, grudzień 2008, s. 8
Creative Commons License Content by Michał Pokrywka is licensed under a Creative Commons BY-SA 3.0
Ostatnia znacząca zmiana: 2010-04-28