r =
s =
ss =
Historia i teoria / Problematyczne sytuacje

Problematyczne sytuacje

 • PC <–> PDA

  Podczas bezpośredniego połączenia komputera PC z urządzeniem przenośnym (np Smartphonem) posiadającym interfejs komunikacyjny znacznie wolniejszy od interfejsu PC (rys. A). W tej sytuacji najczęściej przekazywane są dwa rodzaje pakietów. Jedne, przekazujące listingi lub metadane zasobów, dane sterujące, czyli niezbyt duże pakiety; oraz drugie, duże pakiety zawierające sfragmentowane dane aktualnie kopiowanych plików, najcześciej multimedialnych. Jeśli jest to operacja wysyłająca plik mp3 na urządzenie przenośne, komputer PC bez sterowania przepływem może wysłać dużą ilość danych w krótkim okresie czasu. Dane te gromadzone będą w buforze odbiorczym urządzenia przenośnego. Ich ilość będzie rosła, gdyż odbierane z bufora będą dużo wolniej. Po zapełnieniu bufora kolejne pakiety muszą zostać odrzucone. Jeśli znajdzie się między tymi odrzuconymi dużo pakietów sterujących to użytkownik może mięć wrażenie, że został rozłączony.

 • szybko <–> wolno <–> szybko

  Jeśli dwa komputery PC o interfejsach 100Mbit łączą się ze sobą za pośrednictwem routera dysponującego interfejsami 10MBit (rys. B), to bufory routera mogą ulegać takim samym przepełnieniom jak bufor urządzenia przenośnego w poprzednim przykładzie. Sytuacja jest o tyle gorsza, że zaburzenia komunikacji mogą występować tu równocześnie w dwie strony.

 • lacze <–> klienci

  Kilka komputerów korzystających z tego samego połączenia do Internetu jest najczęściej wystepującą sytuacją współdzielenia łącza (rys. C). Router oferujący dostęp może komunikować się z komputerami z prędkością 100Mbit, jednak interfejs którym jest podłączony do Internetu jest dużo wolniejszy.

 • lacza <–> klienci

  Sytuacja podobna do powyższej, z tym, że router ma kilka interfejsów podłączonych do Internetu, jednak sumarycznie i tak podłączenie do Internetu jest wolniejsze niż pojedyńczy link do komputera wewnątrz sieci.

 • lacze <–> klienci + brama z natem <–> klienci za natem

  Wewnątrz sieci z powyższego przykładu istnieje komputer podłączony jak wszyscy interfejsem 100Mbit, jednak działa on jako brama dla wewnętrznej podsieci w której każdy z komputerów także posiada interfejs 100Mbit (rys. D).

 • Problem pojedynczego użytkownika (czyli po co SFQ na koncowce)

  Na komputerze użytkownika działa kilka programów na raz, które komunikują się poprzez sieć. Jeśli jedna z aplikacji będzie w stanie szybko wysyłać dane, może zdominować interfejs komputera nie pozwalając na optymalne wysyłanie innym aplikacjom.

Warto zauważyć, że niektóre z tych sytuacji mogą występować jednocześnie, chociażby problem podziału łącza między użytkownika, a w obrębie (w klasie) jednego użytkownika podział zasobu pomiędzy konkretne jego aplikacje.

Creative Commons License Content by Michał Pokrywka is licensed under a Creative Commons BY-SA 3.0
Ostatnia znacząca zmiana: 2010-04-28