r =
s =
ss =
Bezklasowe / Wiadra: TeoriaImplementacja/wykorzystanie w linuksowym tbf

Algorytmy cieknącego wiadra (ang. leaky bucket) oraz wiadra żetonów (ang. token bucket) nie są algorytmamy kolejkowania, a jedynie ograniczania ruchu. Nie mniej jednak konsekwencja oraz wykorzystywanie tych pomysłów w algorytmach klasowych zachęca do znajomości sposobu ich działania.

Creative Commons License Content by Michał Pokrywka is licensed under a Creative Commons BY-SA 3.0
Ostatnia znacząca zmiana: 2010-04-28